Nestihli jste ve Vašem SVJ nebo BD dosud schválit účetní závěrku nebo zvolit nové členy výboru, představenstva či kontrolních orgánů? Potřebuje Vaše SVJ nebo BD urgentně projednat jinou záležitost?

Pokud se Vaši členové obávají, že by bylo konání shromáždění či členské schůze zdravotně rizikové nebo je není možné uskutečnit z důvodu aktuálně účinných krizových opatření (zejména zákazu hromadných akcí konaných ve vyšším počtu než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet ve vnějších prostorech podle usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020, mohlo by být pro Vás řešením rozhodování mimo shromáždění či členskou schůzi, a to formou per rollam.

U SVJ lze rozhodovat mimo zasedání shromáždění běžně buďto v případě, že tuto možnost má zakotvenu přímo ve stanovách (pak se rozhodování řídí stanovami) nebo v případě, že již svolané shromáždění nebylo usnášeníschopné (kdy lze rozhodovat o záležitostech, o kterých mělo být rozhodováno na zasedání shromáždění).

U BD lze rozhodovat mimo členskou schůzi (per rollam) běžně pouze v případě, že to připouští stanovy BD.

S ohledem na vyhlášená krizová opatření je však aktuálně možné konat rozhodování mimo zasedání shromáždění či členskou schůzi i bez konkrétní úpravy ve stanovách či bez předchozího konání neusnášeníschopného shromáždění. Konkrétně tuto možnost zakotvuje speciální zákon č. 191/2020 Sb., tzv. lex covid.

Pokud byste chtěli rozhodování ve Vašem SVJ či BD uskutečnit a nevíte si rady s tím, jak jej konkrétně provést, neváhejte se na nás obrátit. Tento týden jsme zahájili přípravy již 4 rozhodování per rollam a pomoci můžeme i Vám!

 

Foto: Freepik / wavebreakmedia_micro