Darování nemovitosti

Darování nemovitosti

Darování nemovitosti (ať už bytu, domu, pozemku nebo chalupy) se již stalo poměrně oblíbeným způsobem převodu nemovitosti. Svou podstatou se jedná o bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitosti. Využívané je zejména v případech, kdy vlastník určité nemovitosti...
Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Vláda ČR schválila (4. 1. 2021) Program podpory podnikatelů postižených šířením onemocnění COVID-19 „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“.   Cílem programu je zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 na...
Změny v oblasti bytových družstev | Novela občanského zákoníku – 4. díl

Změny v oblasti bytových družstev | Novela občanského zákoníku – 4. díl

Dne 15. 4. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela občanského zákoníku a dalších souvisejících zákonů[1] (dále jen „Novela“), která nabyde účinnosti dne 1. 7. 2020. Novela přináší řadu podstatných změn. V předchozích článcích jsme se zabývali: (opětovným) zrušením...