Pracovní úraz

Pomůžeme Vám získat adekvátní odškodnění Vaší újmy z pracovního úrazu

Ročně na našich pracovištích dochází k přibližně 42 – 47 tisícům ohlášených pracovních úrazů. Přibližně 90 – 130 z nich pak bývá smrtelných. Každý pracovní úraz přitom představuje významný zásah do života zaměstnance, který v jeho důsledku zpravidla pociťuje krátkodobé a v závažnějších případech i trvalé poznamenání v pracovní a osobní oblasti a zároveň i dočasný výpadek svých příjmů. Mnohdy pracovní úrazy vyústí i v zhoršení vztahu se zaměstnavatelem a v konečném důsledku i v šikanu na pracovišti či v horším případě v ukončení zaměstnání. V naší praxi se pak setkáváme se situací, kdy poškození při pracovním úrazu jsou již samotnou událostí natolik otřeseni, že již nejsou schopni zorientovat se ve spletitosti této komplikované právní oblasti, především pak v tom, které nároky jim náleží. A pokud se přeci jen zorientují, mnohdy nemají odvahu čelit svému zaměstnavateli a pojišťovně zaměstnavatele, kteří mnohdy odmítají uznat zaměstnavatelovu odpovědnost za pracovní úraz a poskytnout zaměstnanci adekvátní odškodnění.

Jelikož je potenciálních nároků celá řada, víme, že nemusí být jednoduché se ve všech vyznat a správně je uplatnit. Jsme proto připraveni Vám kdykoliv poskytnout odbornou konzultaci a pomoc při řešení Vašeho případu. Níže uvádíme přehled vybraných nároků, které bývají v souvislosti s pracovním úrazem nejčastěji uplatňovány:

Pokud se Vám stal pracovní úraz,

můžete mít nárok na náhradu škody na zdraví nebo majetku. Tato náhrada se skládá z několika dílčích nároků, a to zejména:

Bolestné

Odškodnění trvalých následků

(ztížení společenského uplatnění)

Náhrada ztráty na výdělku

Náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví

Náhrada škody na majetku

Pokud jste přišli o někoho blízkého v důsledku jeho pracovního úrazu,

můžete mít nárok na odčinění vzniklého utrpení. Toto se skládá z několika dílčích nároků, a to zejména:

Odškodnění pozůstalých

Náhrada nákladů spojených s pohřbem

Náklady na výživu pozůstalých

Náhrada škody na majetku

Příklady z praxe

Trvalé následky způsobené pracovním úrazem

Před dvěma lety utrpěl pan Tomáš S.* poranění zápěstí při pádu ve skladovací hale, což bylo vyhodnoceno jako pracovní úraz. Vzhledem k přetrvávajícím problémům s pohyblivostí zápěstí se na nás obrátil se žádostí o pomoc. Při vyjednávání se zaměstnavatelem a pojišťovnou se naší advokátní kanceláři podařilo vyjednat odškodnění ve výši 150.000,- Kč.

Smrt syna při plnění pracovních povinností

Syn paní Naděždy R.* pracoval jako lesník a při kácení stromů v lese utrpěl zranění neslučitelná se životem. S touto tragickou událostí se na nás paní Naděžda R. obrátila se žádostí o pomoc a při vyjednávání se zaměstnavatelem a pojišťovnou se  naší advokátní kanceláři podařilo docílit odškodnění ve výši 500.000,- Kč.

* S ohledem na citlivou povahu případu byla výše uvedená jména změněna.

Pomáháme poškozeným při dopravních nehodách a pracovních úrazech po celé ČR.
Pomoci můžeme i Vám!