Dopravní nehoda

Pomůžeme Vám získat adekvátní odškodnění Vaší újmy z dopravní nehody

Samotná dopravní nehoda je pro všechny její účastníky velice stresující, zvlášť pokud při ní dojde k vážnému zranění. V naší praxi se poté setkáváme se situací, kdy poškození při dopravní nehodě jsou již samotnou událostí natolik otřeseni, že již nejsou schopni zorientovat se ve spletitosti této komplikované právní oblasti, především pak v tom, které nároky jim náleží. A pokud se přeci jen zorientují, stojí proti velkému hráči – pojišťovně viníka, která by měla poškozenému poskytnout adekvátní odškodnění, čehož nemusí být jednoduché dosáhnout.

Jelikož je potenciálních nároků celá řada, víme, že nemusí být jednoduché se ve všech vyznat a správně je uplatnit. Jsme proto připraveni Vám kdykoliv poskytnout odbornou konzultaci a pomoc při řešení Vašeho případu. Níže uvádíme přehled vybraných nároků, které bývají v souvislosti s dopravní nehodou nejčastěji uplatňovány.

Pokud jste se stali účastníkem dopravní nehody,

kterou jste nezavinili, můžete mít nárok na náhradu újmy na zdraví nebo škody na majetku. Tato náhrada se skládá z několika dílčích nároků, a to zejména:

Bolestné

Odškodnění trvalých následků

(ztížení společenského uplatnění)

Náhrada ztráty na výdělku, na důchodu či ušlého zisku

Náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví

Náhrada škody na vozidle a jiných věcech

Pokud jste při dopravní nehodě ztratili někoho blízkého,

kdo tuto dopravní nehodu nezavinil, můžete mít nárok na odčinění vzniklého utrpení. Toto se skládá z několika dílčích nároků, a to zejména:

Odčinění duševních útrap

Náhrada nákladů spojených s pohřbem

Náklady na výživu pozůstalých

Náhrada škody na vozidle a jiných věcech

Příklady z praxe

Zranění cyklisty při dopravní nehodě

Panu Jaromíru B.* jedoucímu na kole na hlavní pozemní komunikaci nedalo na křižovatce přednost osobní vozidlo, a v důsledku toho utrpěl naštěstí pouze nekomplikovanou zlomeninu nohy. Se žádostí o pomoc se obrátil na naši advokátní kancelář a při jednání s pojišťovnou se nám podařilo vyjednat odškodnění ve výši 70.000,- Kč a dále 50.000,- Kč pokrývající výdaje na léčení a ztrátu na výdělku.

Úmrtí otce rodiny při dopravní nehodě

Paní Milena H.* se obrátila na naši advokátní kancelář se žádostí o pomoc s tíživou životní situací, kdy při dopravní nehodě zemřel její manžel a zároveň otec dvou jejich dospělých dětí. V těchto situacích postupujeme co nejrychleji a nejefektivněji tak, aby byly minimalizovány další útrapy spojené s vyřizováním odškodného. V tomto případě se nám podařilo s pojišťovnou vyjednat odškodnění ve výši 1.800.000,- Kč.

* S ohledem na citlivou povahu případu byla výše uvedená jména změněna.

Pomáháme poškozeným při dopravních nehodách a pracovních úrazech po celé ČR.
Pomoci můžeme i Vám!