Pochybení lékaře

Pomůžeme Vám získat adekvátní odškodnění Vaší újmy vzniklé v důsledku pochybení lékaře

Lékařské povolání je bezesporu jedno z nejtěžších a zároveň společensky nejdůležitějších povolání. Případná pochybení lékaře zároveň mohou mít zásadní následky na zdraví a v horších případech i životě pacienta. Mezi nejčastější pochybení lékaře patří: (i) chybný léčebný postup; (ii) špatně určená diagnóza; (iii) nesprávné podání léků; nebo (iv) zanechání operačního nástroje v těle pacienta. Každý lékař či zdravotnické zařízení odpovídají za to, že jejich postup je v souladu s odbornou lékařskou praxí (tzv. de lege artis) a za případnou škodu a újmu na zdraví, která by byla přímo způsobena nesprávným lékařským postupem.

Jelikož je potenciálních nároků celá řada, víme, že nemusí být jednoduché se ve všech vyznat a správně je uplatnit. Jsme proto připraveni Vám kdykoliv poskytnout odbornou konzultaci a pomoc při řešení Vašeho případu. Níže uvádíme přehled vybraných nároků, které bývají v souvislosti s újmou vzniklou v důsledku pochybení lékaře nejčastěji uplatňovány:

Pokud jste v důsledku nesprávného lékařského zákroku utrpěli újmu,

můžete mít nárok na její náhradu. Tato náhrada se skládá z několika dílčích nároků, a to zejména:

Bolestné

Odškodnění trvalých následků

(ztížení společenského uplatnění)

Náhrada ztráty na výdělku, na důchodu či ušlého zisku

Náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví

Pokud jste v důsledku nesprávného lékařského zákroku ztratili někoho blízkého,

můžete mít nárok na odčinění vzniklého utrpení. Toto se skládá z několika dílčích nároků, a to zejména:  

Odčinění duševních útrap

Náhrada nákladů spojených s pohřbem

Náklady na výživu pozůstalých

Pomáháme poškozeným při dopravních nehodách a pracovních úrazech po celé ČR.
Pomoci můžeme i Vám!