Pracovní úraz a přehled nároků zaměstnance při poškození na zdraví

Pracovní úraz a přehled nároků zaměstnance při poškození na zdraví

V tomto článku uvedeme přehled jednotlivých nároků náležejících zaměstnanci při zranění v souvislosti s pracovním úrazem. Pokud se Vám tedy stal pracovní úraz, při němž jste utrpěli nějaké zranění, a rádi byste se zorientovali v tom, na co máte ze zákona nárok, je...
Dopravní nehoda a přehled nároků poškozených při poškození na zdraví

Dopravní nehoda a přehled nároků poškozených při poškození na zdraví

Stala se Vám dopravní nehoda, kterou jste nezavinili? Utrpěli jste při ní nějaké zranění? Nevíte, na co všechno máte nárok? Tak přesně pro Vás je určen tento článek, který uvede přehled jednotlivých nároků náležejících poškozenému při zranění v souvislosti s dopravní...
Náhrada za bolest v roce 2019 bude o téměř 8,1 % vyšší než vloni

Náhrada za bolest v roce 2019 bude o téměř 8,1 % vyšší než vloni

Jak již možná víte, náhrada za vytrpěné bolesti (tzv. bolestné) se v případě nehod, které nastaly až po účinnosti nového občanského zákoníku, tedy po 1. 1. 2014, v praxi vypočítává podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení...
Promlčení nároku na náhradu újmy na zdraví

Promlčení nároku na náhradu újmy na zdraví

Ústavní soud se v únoru tohoto roku vyjádřil k poměrně zásadní otázce z oblasti náhrady nemajetkové újmy, a sice k běhu promlčecí doby v řízení o náhradě újmy na zdraví. Ve zkratce šlo o posouzení případu, ve kterém se žena podrobila chirurgickému odstranění štítné...