Co nového přináší aktuální novela občanského zákoníku?

Co nového přináší aktuální novela občanského zákoníku?

Dne 15. 4. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela občanského zákoníku a dalších souvisejících zákonů[1] (dále jen „Novela“), která nabyde účinnosti dne 1. 7. 2020. Úplné znění Novely je dostupné zde.   Jaké nejzásadnější změny tato Novela přináší? 1....
Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. (AKTUALIZOVÁNO KE DNI 2. 6. 2020)

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. (AKTUALIZOVÁNO KE DNI 2. 6. 2020)

Poslanecká sněmovna PČR dne 27. 5. 2020 schválila očekávánou novelu zákona o kompenzačním bonusu, na základě které budou mít nárok na kompenzační bonus vedle OSVČ i někteří společníci (dvoučlenných či „rodinných“) společností s ručením omezeným. Dnes (2. 6. 2020) byla...
Poukaz na kulturní akci namísto vrácení uhrazeného vstupného

Poukaz na kulturní akci namísto vrácení uhrazeného vstupného

Pořadatelé kulturních akcí mají nově možnost v případě zrušené kulturní akce vydat zákazníkovi namísto vrácení uhrazeného vstupného poukaz na kulturní akci. Dne 19. května 2020 nabyl účinnosti zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie...
Přehled opatření na pomoc podnikatelům

Přehled opatření na pomoc podnikatelům

Naše advokátní kancelář pro Vás připravila přehled opatření na pomoc podnikatelům (OSVČ a právnickým osobám) a souvisejících legislativních novinek. Věříme, že Vám tento přehled pomůže při řešení Vašich aktuálních problémů. Přehled najdete pod odkazem níže: Přehled...
Kompenzační bonus pro OSVČ – Pětadvacítka

Kompenzační bonus pro OSVČ – Pětadvacítka

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o jednorázový příspěvek státu až ve výši 25 000 Kč jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem SARS CoV-2. Výše kompenzačního bonusu konkrétně činí 500 Kč za každý kalendářní den období od 12....

Program Antivirus – podpora zaměstnanosti

Dnes 6. dubna 2020 ve 12 hodin byl zahájen příjem žádostí v rámci Cíleného Programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ (zkráceně také jen „Program Antivirus“). Podstatou Programu Antivirus je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd...
Program COVID II – podpora OSVČ a malých a středních podniků

Program COVID II – podpora OSVČ a malých a středních podniků

Od zítřejšího dne startuje program COVID II jako jedna z podpor pro OSVČ a malé či střední podniky, které byly ekonomicky zasaženy současnou situací vyvolanou šířením koronaviru SARS-COV-2. V rámci tohoto programu bude Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)...