Náhrada za bolest v roce 2019 bude o téměř 8,1 % vyšší než vloni

Náhrada za bolest v roce 2019 bude o téměř 8,1 % vyšší než vloni

Jak již možná víte, náhrada za vytrpěné bolesti (tzv. bolestné) se v případě nehod, které nastaly až po účinnosti nového občanského zákoníku, tedy po 1. 1. 2014, v praxi vypočítává podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení...
Promlčení nároku na náhradu újmy na zdraví

Promlčení nároku na náhradu újmy na zdraví

Ústavní soud se v únoru tohoto roku vyjádřil k poměrně zásadní otázce z oblasti náhrady nemajetkové újmy, a sice k běhu promlčecí doby v řízení o náhradě újmy na zdraví. Ve zkratce šlo o posouzení případu, ve kterém se žena podrobila chirurgickému odstranění štítné...