Foto: freepik / ijeab

Již tradičně Vás v tuto dobu každým rokem seznamujeme s novou výši hodnoty jedné z podstatných složek náhrady újmy na zdraví – bolestného.

Letos současně na tuto informaci navážeme sérií článků k tomu, jak řešit dopravní nehodu (nejenom) v roce 2023.

 

Při ublížení na zdraví máte právo na náhradu vyvažující plně: (i) vytrpěné bolesti (tzv. bolestné); (ii) další nemajetkové újmy; a na náhradu (iii) ztížení společenského uplatnění.

O ztížení společenského uplatnění a další nemajetkové újmě si řekneme více v již zmiňované navazující sérii článků. Dnes se zaměříme na to, jaká bude nová hodnota bodu bolestného pro rok 2023.

 

Náhrada za vytrpěné bolesti (bolestné) se v obecných případech v praxi vypočítává podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Metodika pak přináší komplexní systém, v němž jsou hodnocena jednotlivá typová zranění konkrétním počtem bodů. Současně pak Metodika pro účely výpočtu bolestného stanovuje, že hodnota bodu se odvozuje od 1 % průměrné hrubé měsíční mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok, resp. vznikla bolest.

V praxi je tedy nejprve nezbytné klasifikovat utrpěná zranění dle Metodiky, následně nalézt k takto klasifikovaným zraněním odpovídající bodové ohodnocení dle Metodiky a výsledný bodový souhrn vynásobit odpovídající hodnotou bodu.

Podle údajů zveřejněných ČSÚ dosáhla průměrná mzda v roce 2022 částky 40.353 Kč (v roce 2021 přitom dosáhla 37.839 ), v meziročním srovnání tedy rozdíl činí 2.514 Kč (cca 6,64 %).

Hodnota jednoho bodu pro účely výpočtu výše náhrady bolesti, kterou utrpíte v roce 2023, tedy bude činit 403,53 Kč (očekávaná výše na základě průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí roku přitom činila zhruba 393 Kč).

Pro ilustraci, pokud byste v tomto roce při dopravní nehodě utrpěli například poměrně časté zranění v podobě lehkého otřesu mozku, pro který Metodika stanovuje hodnotu 20 bodů, měli byste nárok na bolestné ve výši 8.070,60 Kč. Pro srovnání – náhrada za uvedenou újmu utrpěnou v loňském roce by činila: 7.567,80 Kč.

 

 

Poškození si často pokládají otázku, zda zvládnou řešit odškodnění dopravní nehody sami nebo je lepší spolupracovat se specialistou.

Pokud jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých stali obětí dopravní nehody a nevíte si s jejím řešením rady, lze jednoznačně doporučit využít možnost poradit se specialistou!

V naší advokátní kanceláři je naprosto běžné, že úvodní či předběžná konzultace s námi je bezplatná a nezávazná. Po této konzultaci se pak budete moci sami rozhodnout, zda Vám může náš právní servis pomoci, a zda s námi budete dále spolupracovat.

Jednoznačně však lze doporučit spolupracovat se specialisty z řad advokátů, kteří jsou jako jediní schopni vás zcela legálně komplexně zastoupit v celé záležitosti.

Chcete mít jistotu, že dostanete to, na co máte skutečně nárok? Neváhejte nás kontaktovat!

Váš případ bezplatně posoudíme a v případě Vašeho zájmu převezmeme právní zastoupení a pomůžeme Vám získat odškodnění, které Vám náleží!

Více informací o tom, jak pracujeme v těchto případech, se dozvíte zde.