Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o jednorázový příspěvek státu až ve výši 25 000 Kč jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem SARS CoV-2.

Výše kompenzačního bonusu konkrétně činí 500 Kč za každý kalendářní den období od 12. 3. do 30. 4. 2020, ve kterém OSVČ nemohla svoji činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých z důvodu ohrožení koronavirem SARS CoV-2.

Senát včera (9. 4. 2020) schválil příslušný návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a následně jej podepsal i prezident ČR.

 

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu lze jednoduše vyhotovit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Žádost je rovněž dostupná ve formulářové podobě na webových stránkách Finanční správy (PDF verze: 1. Žádost bez zástupce, 2. Žádost k podání elektronicky, 3. Žádost s doložkou pro zástupce).

Žádost podnikatelé mohou podávat u svého místně příslušného správce daně, a to stejným způsobem, jako se podává daňové přiznání (preferována je elektronická forma).

 

Souhrn relevantních aktualizovaných informací k tomuto příspěvku naleznete pod odkazy níže:

Pokyny k vyplnění Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu

Obecné informace MFČR

Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ)

Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  

Doprovodné informační video MFČR