Od zítřejšího dne startuje program COVID II jako jedna z podpor pro OSVČ a malé či střední podniky, které byly ekonomicky zasaženy současnou situací vyvolanou šířením koronaviru SARS-COV-2.

V rámci tohoto programu bude Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč.

Úvěry mohou být oproti programu COVID I i nižší než 500.000 Kč (maximálně do výše 15 mil. Kč).

Z programu bude možné financovat zejména:

  • náklady na mzdy;
  • náklady na energie;
  • platby za nájemné;
  • úhrady dodavatelsko-odběratelských faktur;
  • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

Příjem žádostí do 1. kola startuje již zítra (2. dubna 2020) v 8:00 hodin.

Program COVID II bohužel není určen na financování provozních potřeb vztahujících se k podnikatelským aktivitám na území hlavního města Prahy. Dle aktuálních informací dostupných na portálu hlavního města Prahy však lze v brzké době očekávat nový program COVID Praha, kdy předpokládané datum zahájení příjmu žádostí je prozatím stanoveno na 20. 4. 2020.

Pokud uvažujete o této formě podpory a máte za to, že může v současné době pomoci Vaší ekonomické situaci, doporučujeme se nejdříve podrobně seznámit zejména s podmínkami čerpání úvěru a jeho splácení.

Jsme připraveni Vám poskytnout právní pomoc nejen při posuzování podmínek úvěrové dokumentace, ale i s přípravou a podáním žádosti, jakož i následnou administrací této podpory, a proto se na nás neváhejte i v této věci kdykoliv obrátit.

Více informací naleznete níže:

 

Foto: Freepik/tirachardz