Bolestné

Foto: Pixabay / Tumisu

Průměrná mzda podle dnes zveřejněných údajů ČSÚ v roce 2019 dosáhla 34.125 Kč (v roce 2018 dosáhla 31.885 Kč), v meziročním srovnání tedy přírůstek činí 2.240 Kč (cca 7,025 %). Údaje ČŠÚ dostupné zde.

Jak již možná víte, náhrada za vytrpěné bolesti (tzv. bolestné) a náhrada za trvalé následky (tzv. ztížení společenského uplatnění) se v případě nehod, které nastaly až po účinnosti nového občanského zákoníku, tedy po 1. 1. 2014, v praxi vypočítává podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Mechanismus výpočtu bolestného konkrétně spočívá v tom, že tato Metodika jednotlivé typy zranění hodnotí určitým počtem bodů, které se pak vynásobí hodnotou bodu odvozenou od jednoho procenta průměrné hrubé měsíční mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok, resp. vznikla bolest.

Jeden bod pro účely výpočtu výše náhrady újmy – bolesti, kterou utrpíte letos, tedy bude 341,25 Kč.

Pro Vaši představu, pokud byste v tomto roce například při dopravní nehodě utrpěli poměrně časté zranění v podobě lehkého otřesu mozku, pro které Metodika stanovuje hodnotu 20 bodů, měli byste nárok na bolestné ve výši 6.825 Kč.

Stejně jako u bolestného se i pro výpočet výše odškodnění trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) použije Metodika. Výpočet výše tohoto odškodnění je ovšem o poznání složitější, kdy stupeň závažnosti trvalého zdravotního postižení je pojat jako procentní vyjádření ztráty životních příležitostí (lepší budoucnosti) ve škále od 0 do 100 % pro jednotlivé položky v devíti oblastech společenského zapojení, přičemž výchozí rámcová částka pro náhradu za ztížení společenského uplatnění pro rok 2020 činí 13.650.000,- Kč (tato částka představuje 400-násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného, tj. kdy je možno přistoupit k vyčíslení náhrady).

Tedy pro Vaši lepší představu, jestliže lékař vyjádří stupeň závažnosti trvalého zdravotního postižení ve výši 25 %, tak poškozenému náleží odškodnění rovnající se 25 % z 13.650.000,- Kč, tj. 3.412.500,- Kč.

 

 

Poškození si často pokládají otázku, zda zvládnou řešit odškodnění dopravní nehody sami nebo je lepší spolupracovat se specialistou.

Pokud jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých stali obětí dopravní nehody a nevíte si s jejím řešením rady, lze jednoznačně doporučit využít možnost poradit se specialistou!

U specializovaných advokátů a advokátních kanceláří je již naprosto běžné, že úvodní či předběžná konzultace s nimi je bezplatná a nezávazná. Sami se tak případně můžete rozhodnout, zda se po takové konzultaci rozhodnete využít pomoc specialisty nebo celou záležitost zvládnete vyřešit sami.

Jednoznačně však lze doporučit spolupracovat se specialisty z řad advokátů, kteří jsou jako jediní schopni vás zcela legálně komplexně zastoupit v celé záležitosti.

Chcete mít jistotu, že dostanete to, na co máte skutečně nárok? Neváhejte nás kontaktovat!

Váš případ bezplatně posoudíme a v případě Vašeho zájmu převezmeme právní zastoupení a pomůžeme Vám získat odškodnění, které Vám náleží!

Více informací o tom, jak pracujeme v těchto případech, se dozvíte zde.