Pro ty z Vás, kterých se aktuálně dotýká poměrně žhavé téma regulace realitního zprostředkování, ať už jste v pozici zájemců nebo realitních zprostředkovatelů, jsme připravili krátké shrnutí toho, co nám nový zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (dále jen „Realitní zákon“) přináší a dále toho, jak by měli realitní zprostředkovatelé po jeho účinnosti správně postupovat, aby se vyvarovali případné odpovědnosti vůči svým klientům a sankcím ze strany kontrolních orgánů.

 

Realitní zákon přináší zejména následující změny:

1. Realitní zprostředkování nově jako živnost vázaná.

2. Nové požadavky na odbornou způsobilost realitních zprostředkovatelů a osob, prostřednictvím kterých má být realitní zprostředkování vykonáváno.

3. Nové požadavky na bezúhonnost realitních zprostředkovatelů.

4. Povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za újmu a předložit smlouvu o pojištění či její změny Ministerstvu pro místní rozvoj.

5. Nové požadavky na smlouvy o realitním zprostředkování a omezení realitních zprostředkovatelů v jejich dosavadní smluvní volnosti, zejména:

(a) povinná písemná forma;

(b) nové povinné náležitosti;

(c) zákaz kombinace realitní smlouvy se smlouvou o realitním zprostředkování;

(d) nová pravidla při sjednávání provize realitního zprostředkovatele;

(e) omezení doby trvání výhradního realitního zprostředkování; nebo

(f) výpověď smlouvy uzavřené na dobu neurčitou se spotřebitelem.

6. Nová pravidla pro realizaci úschov.

7. Změny v oblasti kontroly, nové přestupky a sankce.

Pro bližší seznámení se s touto problematikou jsme pro Vás připravili komplexnější článek Nový zákon o realitním zprostředkování již klepe na dveře – připravte se spolu s námi!

 

Jak správně podnikat i po účinnosti Realitního zákona?

1. Ohlásit novou vázanou živnost a doložit splnění podmínek odborné způsobilosti.

2. Zajistit odbornou způsobilost fyzických osob prostřednictvím kterých má být realitní zprostředkování vykonáváno.

3. Ověřit podmínky bezúhonnosti, a to i u skutečného majitele realitního zprostředkovatele – právnické osoby. Pro hladké prokázání bezúhonnosti skutečných majitelů právnické osoby doporučujeme, aby tito byli řádně zapsáni do evidence skutečných majitelů, pokud tak již nebylo učiněno.

4. Zajistit právní revizi smluvní dokumentace a interních postupů zejména s ohledem na nové požadavky na smlouvu o realitním zprostředkování.

5. Zrevidovat postupy v souvislosti s úschovami peněžních prostředků a jejich poskytnutí zajišťovat prostřednictvím notáře, banky nebo advokáta.

6. Uzavřít povinné pojištění profesní odpovědnosti za újmu a smlouvu o pojištění či její změny vždy řádně a včas předložit Ministerstvu pro místní rozvoj.

 

S vyřízením výše uvedených záležitostí a přípravou veškerých potřebných dokumentů jsme připraveni Vám rychle a efektivně pomoci, proto nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na tel. č. +420 773 582 472 nebo na kastl@akkastl.cz.

 

Foto: freepik.com