Zpozornět by měli všichni, kdo v novém roce uvažují o koupi, prodeji, darování či jiné dispozici s nemovitostí evidovanou v katastru nemovitostí. S účinností od 1. 1. 2020 totiž došlo ke zvýšení správního poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1.000 Kč na 2.000 Kč.

Vkladem se do katastru nemovitostí zapisují zejména vznik, změna a zánik práv týkajících se nemovitostí (nejčastěji vlastnického práva, zástavního práva, věcného břemene aj.), ke kterým dochází především na základě kupních, darovacích a zástavních smluv či smluv o zřízení věcných břemen.

Proklamovanými důvody této změny jsou podle důvodové zprávy k této novele zejména nárůst inflace od posledního zvýšení tohoto správního poplatku, ke kterému došlo naposledy v roce 2012 (z 500 Kč na 1.000 Kč) a navýšení nákladů spojených s řízením o vkladu. Podle loňského vyjádření předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) Ing. Karla Večeře byly v ČR zároveň „prakticky nejnižší poplatky za vklad do katastru v celé Evropě, touto změnou se situace srovná například se Slovenskem, kde je prakticky totožná úprava jako v ČR.“

Uvažujete o koupi, prodeji, darování či jiné dispozici s nemovitostí? Chcete znát všechna související právní rizika a mít je ve smlouvě správně ošetřena? Rádi byste zvýšili svou ochranu prostřednictvím úschovy peněz, která kupní cenu zajistí do doby převodu práva v katastru nemovitostí? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat na +420 773 582 472, nebo pište na kastl@akkastl.cz.

Foto: freepik