Jak již možná víte, náhrada za vytrpěné bolesti (tzv. bolestné) se v případě nehod, které nastaly až po účinnosti nového občanského zákoníku, tedy po 1. 1. 2014, v praxi vypočítává podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Mechanismus výpočtu konkrétně spočívá v tom, že tato Metodika jednotlivé typy zranění hodnotí určitým počtem bodů, které se pak vynásobí hodnotou bodu odvozenou od jednoho procenta průměrné hrubé měsíční mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok, resp. vznikla bolest.

Průměrná mzda podle údajů zveřejněných ČSÚ v roce 2018 dosáhla 31.885 Kč (v roce 2017 dosáhla 29.504 Kč), v meziročním srovnání činil přírůstek tedy 2.381 Kč (cca 8,07 %).

Jeden bod pro účely výpočtu výše náhrady újmy, kterou utrpíte letos, tedy bude 318,85 Kč.

Pro Vaši představu, pokud byste v tomto roce například při dopravní nehodě utrpěli poměrně časté zranění v podobě lehkého otřesu mozku, pro který Metodika stanovuje hodnotu 20 bodů, měli byste nárok na bolestné ve výši 6.377,- Kč.